Kiinteistöhuolto
  • Toimitilasiivoukset
  • Kunnossapito- ja perusparannustyöt
  • Pensas- ja kuusiaidan leikkuut
  • Metsurityöt, ongelmapuut
  • Nurmikonleikkuut
  • Käsilumityöt
  • Traktorityöt
  • Muut pihatyöt